Telefon: 0530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

4 KİŞİLİK BİNEK ARAÇ KİRALANMASI


ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ HİZMET TALEP FORMU  

Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemleri ile ilgili olarak Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince derneğimizce tedarik edilmesine karar verilmiştir.

                                                                                                                           İlan Tarihi: 29.02.2024

                                                                                                                                       

S.NOMALZEMENİN/İŞİN CİNSİGÜN
12.7 Animasyon- Yüksek Potansiyeli olan Çamelinde biyoçeşitlilik çalışmaları kapsamında 30 gün için ulaştırma hizmeti binek araç (4 Kişilik) kiralaması. 30 GÜN
İdari Şartlar 
1 – Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir.Derneğimiz proje kapsamında KDV Muafiyet Belgesine sahiptir.
2 – Verilen teklif min. 7 gün geçerli olacaktır.
3 – Tekliflerin Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmasından itibaren hizmet sözleşme süresi içerisinde Uzmanların istediği gün ve saat de alınacaktır.    
4 – Ürün ve hizmetlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü en geç 45 gün içerisinde ödeyecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder. Faturalar KDV Hariç kesilecektir.  

Daha fazla…