Telefon: 0530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

ARAÇ LASTİĞİ HİZMET ALIM İLANI


ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ HİZMET TALEP FORMU  

Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanmı belirtilen harcama kalemleri ile ilgili olarak Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince derneğimizce  tedarik edilmesine karar verilmiştir.

                                                                                                                      20.10.2022

                                                                                                                                                                 Cengiz ARSLAN

                                                                                                    ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ BAŞKANI

S.NOMALZEMENİN/İŞİN CİNSİ     MİKTARI
1ARAÇ LASTİĞİ ALINMASI (KIŞLIK) VE TAKTIRILMASI , EBATLARI 205 / 55 R 16 İNÇ4 ADET
İdari Şartlar  1 – Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir.Derneğimiz proje kapsamında KDV Muafiyet Belgesine sahiptir. 2 – Verilen teklif  min.30  gün geçerli olacaktır. 3 – Tekliflerin Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmasından itibaren ürün ve hizmetler 4 – Ürün ve hizmetlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü en geç 90 gün içerisinde ödeyecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder. Faturalar KDV Hariç kesilecektir. 5 -Teklifler 10.11.2022 tarih ve saat 17.00 e kadar tamamlanıp Çameli Yerel Eylem Grubu derneğine teslim edilmelidir.

                                                                                                                                                 


Daha fazla…