Telefon: 0530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

ARAÇ PERİYODİK BAKIM HİZMET ALIMI


ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ HİZMET TALEP FORMU  

Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanmı belirtilen harcama kalemleri ile ilgili olarak Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince derneğimizce  tedarik edilmesine karar verilmiştir.

                                                                                                                      20.01.2023

                                                                                                                                                                 Cengiz ARSLAN

                                                                                                   ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

                                                                                                                             BAŞKANI

S.NOMALZEMENİN/İŞİN CİNSİ  MİKTARI
120 E 1922 PLAKALI ARACIN YILLIK PERİYODİK BAKIMI YAPILMASI (Yakıt Filtresi, Yağ Filtresi,  Hava Filtresi, Lpg Filtresi,Polen Filtresi, Motor Yağı, Kartel Kapak Contası, Fren Sisteminin Kontrol Edilmesi, İhtiyaç Duyulan Bakım ve Arızaların Giderilmesi)1 ARAÇ
İdari Şartlar  1 – Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir.Derneğimiz proje kapsamında KDV Muafiyet Belgesine sahiptir. 2 – Verilen teklif  min.30  gün geçerli olacaktır. 3 – Tekliflerin Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmasından itibaren ürün ve hizmetler teknik bakım hizmetini verecek firmanın servisinde randevu düzeni ile yerine getirilmelidir. 4 – Ürün ve hizmetlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü hesaba en geç 90 gün içerisinde ödeyecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder. Faturalar KDV Hariç kesilecektir. 5 -Teklifler 30.01.2023 tarih ve saat 17.00 e kadar tamamlanıp Çameli Yerel Eylem Grubu derneğine teslim edilmelidir.


Daha fazla…