Telefon: 0530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

ÇAMELİ CEVİZİ’NİN MARKA PATENT HİZMET ALIMI


ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ HİZMET TALEP FORMU  

Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemleri ile ilgili olarak Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince derneğimizce  tedarik edilmesine karar verilmiştir.

                                                                                                                      07.04.2023

Cengiz ARSLAN

                                                                                             ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

                                                                                                                            BAŞKANI

S.NOMALZEMENİN/İŞİN CİNSİ     MİKTARI
1ÇAMELİ CEVİZİ’NİN MARKA PATENT,TESCİL, BELGE, VEKİLLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN ALIMI1 Adet
İdari Şartlar 
1 – Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir.Derneğimiz proje kapsamında KDV Muafiyet Belgesine sahiptir.
2 – Verilen teklif  min.30  gün geçerli olacaktır.
3 – Başvuru, tescil belgelendirme işlemi kanunen 180 gün içerisinde tamamlanır. Tescil ücreti önce, belge ücreti onaydan sonra ödenir.
4 – Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul ederiz. Faturalar KDV Hariç kesilecektir.
5 -Teklifler 19.04.2023 tarih ve saat 17.00 e kadar tamamlanıp Çameli Yerel Eylem Grubu derneğine teslim edilmelidir.

Daha fazla…