Telefon: 0530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ AKARYAKIT ALIMI TEKLİF DAVET MEKTUBU


DERNEĞİMİZ DEMİRBAŞINA KAYITLI OLAN ARAÇTA KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT (BENZİN & LPG ''GAZ'' )ALIMI YAPILACAKTIR

       NOT:

 1. Verilen yakıtlar KDV hariç verilecektir. Derneğimiz KDV İstisna sertifikasına sahiptir.
 2. Verilen yakıtlar o günkü belirlenen akaryakıt fiyatlarındaki güncel fiyatlar geçerli olacaktır.
 3. Teklifte belirtilen ürün tedarikçiye ait istasyon veya istasyonlardan akaryakıt alım fişi karşılığında araç plakasına kayıtlı şekilde alınacaktır.
 4. Teklifte belirtilen ürün ile ilgili olarak 2021yılı için geçerli olacak bu teklifi tedarikçi peşinen kabul eder ve tedarikçi her ayın sonu itibari ile alınan akaryakıt veresiye fişleri toplam tutarlarını derneğimize belirtilen (KDV istisnasından muaf olacak şekilde) Fatura edecektir.
 5. Ödeme işlemlerinin yapılabilmesi için Dernekçe istenilecek belgeleri (Banka Mali Kimlik Formu, İmza sirküsü, Akaryakıt Analiz Belgeleri, Ortaklık Beyanı vb.) vermeyi tedarikçi peşinen vermeyi kabul eder.
 6. Ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra (fatura akaryakıt fişleri , belgeler, vb. ) yüklenicinin/tedarikçinin belirteceği hesap numarasına idarenin öngördüğü en geç 60 gün içerisinde ödeyecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmaya peşinen kabul eder.
 7. İdareye teklif verme tarihi son 22.03.2021 tarihi saat 17.00 dir.  Bu tarihten sonraki teklifler idarece değerlendirmeye alınmayacaktır.
 8.                                                                                                      15.03.2021

  İbrahim PUTGÜL

  Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği

  Y.K. Başkanı


TEKNİK ŞARTNAME

MAL, HİZMET veya İŞİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sıra No Mal, Hizmet veya Yapım İşi Adı Teknik Özellikler/İşin Tanımı Birim Miktar

Her ürün için gerekli Bakım Şartları, Kullanım Kılavuzunda veya ayrıca verilen Bakım Klavuzunda belirtilecektir. Gerekli bakımın periyodu, kimin tarafından nasıl yapacağı klavuzlarda belirtilecektir. Servisin yapması gereken bakımlar ve arıza onarımı hizmeti tedarikçi firmanın teknik servisi tarafından verilecektir.

        NOT:

 1. Verilen yakıtlar KDV hariç verilecektir. Derneğimiz KDV İstisna sertifikasına sahiptir.
 2. Verilen yakıtlar o günkü belirlenen akaryakıt fiyatlarındaki güncel fiyatlar geçerli olacaktır.
 3. Teklifte belirtilen ürün tedarikçiye ait istasyon veya istasyonlardan akaryakıt alım fişi karşılığında araç plakasına kayıtlı şekilde alınacaktır.
 4. Teklifte belirtilen ürün ile ilgili olarak 2021yılı için geçerli olacak bu teklifi tedarikçi peşinen kabul eder ve tedarikçi her ayın sonu itibari ile alınan akaryakıt veresiye fişleri toplam tutarlarını derneğimize belirtilen (KDV istisnasından muaf olacak şekilde) Fatura edecektir.
 5. Ödeme işlemlerinin yapılabilmesi için Dernekçe istenilecek belgeleri (Banka Mali Kimlik Formu, İmza sirküsü, Akaryakıt Analiz Belgeleri, Ortaklık Beyanı vb.) vermeyi tedarikçi peşinen vermeyi kabul eder.
 6. Ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra (fatura akaryakıt fişleri , belgeler, vb. ) yüklenicinin/tedarikçinin belirteceği hesap numarasına idarenin öngördüğü en geç 60 gün içerisinde ödeyecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmaya peşinen kabul eder.
 7. İdareye teklif verme tarihi son 22.03.2021 tarihi saat 17.00 dir.  Bu tarihten sonraki teklifler idarece değerlendirmeye alınmayacaktır.

                                                                                                     15.03.2021

İbrahim PUTGÜL

Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği

Y.K. Başkanı


Daha fazla…