Telefon: 0530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ HİZMET ALIMI İLANI DAVET MEKTUBU


ÇAMELİ YÖRESEL ÜRÜNLERİNİN TANITIMI İÇİN YAPILACAK OLAN 8. ULUSLARARASI TURİZM, TARIM ve DOĞA SPORLARI FESTİVALİ İÇİN;EL İLANI TASARIMI BASKISI ,BROŞÜR,ROLL-UP ,FESTİVAL AFİŞİ YAPTIRILACAKTIR.

Çameli Yerel Eylem Grubu Çameli ilçesinde kırsal kalkınma alanında çalışmalar yapmaktadır. Yürüttüğümüz LEADER projesi kapsamında Çameli Yöresel Ürünlerinin tanıtımı için yapılacak olan 8. ULUSLARARASI TURİZM, TARIM ve DOĞA SPORLARI FESTİVALİ için;El ilanı tasarım baskı,broşür,roll-up,festival afişi yaptırılacaktır.  ÇAMYEG Yönetim Kurulu ve üyeleri, bağlı olduğu kurumlar dâhil ulusal ya da uluslar arası bir etkinliğine katılım sağladığında kullanabileceği şekilde çok yönlü hazırlanacaktır.

Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemleri ile ilgili olarak Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince derneğimizce piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiştir.

 Aşağıda bilgileri yer alan satın alım ilanı için proforma fatura teklifinizi, aşağıda yer alan hususlara uygun bir şekilde, son teslim tarihlerine kadar sunmanız gerekmektedir.

İletişim: 05305842701

Cengiz ARSLAN

Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği Y.K.Başkanı

TARİH:01.08.2022

HARCAMA KALEMİ TANIMI;

Çameli Festivali Tanıtım Maliyetleri;El ilanı:A6 ebatında parlak kuşe 2000 adet,Broşür:A5 ebatında parlak kuşe 1000 adet

Çameli Festivali Görünürlük Maliyetleri;Afiş:50cm*70cm ve 35cm*50cm parlak kuşe 20 adet,Roll-up:80cm*200cm Aliminyum profil 10 adet

Saygılarımızla,

TEKLİFE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

 • Teklif sunacak potansiyel tedarikçi, bu alıma konu olan özel ve genel şartların tamamını kayıtsız şartsız kabul eder. Teklif verenin kendi satış koşulları ve alternatif çözümleri bu alım çerçevesinde geçersizdir.
 • Bu alım kapsamındaki uygun teklifin seçiminde genel uygulama olarak, her bir kalem için yapılan teklifler değil, teklifin genel toplamı dikkate alınacaktır.
 • Teklif, KDV ve tüm vergiler hariç olarak olarak verilmelidir. Teklifin KDV ve tüm vergiler hariç olarak verildiği de hususi olarak faturada belirtilmelidir. Tekliflerde belirtilen fiyatlar sabit olup sonradan hiçbir şekilde değiştirilemez.
 • Tekliflerin fiyatlandırılmasında piyasa koşulları dikkate alınmalı ve fiyatlar piyasa koşullarına uygun olmalıdır.
 • Teklifteki hesaplama işlemleri doğru bir şekilde yapılmalıdır.
 • Teklifin, teknik şartnamede belirtilen özellikleri ve şartları karşılaması zorunludur.
 • Teklif kapsamında sunulacak her türlü malzeme mutlaka yeni olmalıdır.
 • Teklif,   20.08.2022  tarihine kadar geçerli olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Aşağıdaki belgeler Teklif ekinde mutlaka sunulmalıdır.
  • İmzalı kaşeli ilan/davet mektubu
  • Potansiyel tedarikçi; Tüzel kişi ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Ortaklık Yapısını Gösteren Belge” (Bu belgede ortakların TC kimlik no, tüzel kişi ortaklarda vergi no ve ortakların hisse oranları belirtilmelidir),
  • Potansiyel tedarikçi; Gerçek kişi ise, TC Kimlik Numarasının yer aldığı “nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt sureti”,
  • Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli “ticari kayıt belgesi”
  • Potansiyel tedarikçi; Ticaret ve/veya Sanayi Odasına üye ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Faaliyet belgesi veya Faaliyet alanını gösteren Belge”,
  • Potansiyel tedarikçi; Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Üye ise, Esnaf ve sanatkârlar odasından güncel “Mesleki faaliyet Belgesi”,
  • Potansiyel tedarikçi; Serbest mühendis veya müşavir statüsünde gerçek kişi ise, bağlı olduğu meslek odasından alınmış güncel “Serbest Müşavirlik Mühendislik Büro Tescil Belgesi”nin fotokopisi
  • Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise teklif sahibinin, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli Faaliyet Belgesi
 •  Teklifin ilgili yerleri imzalanmış/kaşelenmiş ve imzalanmamış her sayfası paraflanmış olmalıdır.
 • Bu teklif davet mektubu kapsamında gönderilen tüm tekliflerin mülkiyet hakkı tarafımıza ait olup verilen teklifler geri iade edilmeyecektir.
 • Teslim/kurulum, ödeme ve diğer tüm koşullar teklifin seçilmesi durumunda yapılacak alım sözleşmesinde belirlenecektir.
 • Teklifler TKDK web adresinde (www.tkdk.gov.tr) adresinde yayımlanan “Teklif Alma Kuralları Rehberi”ne uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu davet mektubunda belirtilmeyen hususlarda da aynı rehberdeki kurallar ve koşullar geçerli olup, bu çerçevede teklif hazırlanmalıdır.
 • Teklif/ Proforma Fatura 08.08.2022 günü saat 17.00 e kadar davet mektubunda belirtilen adreste olacak şekilde elden veya kargo aracılığı ile veya posta ile zarf içerisinde teslim edilecektir. Teklif faks veya e-posta yoluyla da gönderebilir ancak, imzalı kaşeli orijinallerini son teklif verme tarihinden önce tarafıma teslim edilmek zorundadırlar. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Daha fazla…