Telefon: 0530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

ÇAMYEG /AB ÜLKELERİ YUNANİSTAN KAVALA, UÇAK, ULAŞIM,REHBERLİK HİZMETLERİ ALIM İLANI


ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ HİZMET ALIMI İLANI

DAVET MEKTUBU

Çameli Yerel Eylem Grubu olarak ortağı olduğumuz biri Avrupa Birliği projesi olan “Come and See” projesi kapsamında 31.08.2021-02.09.2021 tarihleri arasında Yunanistan-Kavala ‘da proje toplantısına katılım sağlanacaktır.İlçemizi ve ÇAMYEG’i  temsil etmek adına 5 kişi görevlendirilmiştir.Bu kapsamda 30.08.2021 tarihli gidiş ve 03.09.2021 tarihli dönüş seyahati için  Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemleri ile ilgili olarak Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince derneğimizce piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiştir.

 Aşağıda bilgileri yer alan satın alım ilanı için proforma fatura teklifinizi, aşağıda yer alan hususlara uygun bir şekilde, son teslim tarihlerine kadar sunmanız gerekmektedir.

İletişim: 0532 734 3509

İbrahim PUTGÜL

Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği Y.K.Başkanı

Saygılarımızla,

HARCAMA KALEMİ TANIMI

TEKNİK ÖZELLİKLER

ADET

 

1.3.02 Uçakları kullanma (sadece ekonomik sınıfta) x  Yurtdışı (Gidiş geliş)

30.08.2021 tarihli Dalaman – Selanik

Ve

03.09.2021 Selanik-Dalaman

Ekonomi sınıfı Uçak Bileti

 

5 kişi Gidiş Dönüş

1.3.07-b Yurt dışında çalışma ziyaretleri için çeviri maliyeti (Tek tercüman tarafından tercüme hizmeti)  Günlük 

31.08.2021,01.09.2021 ve 02.09.2021 tarihinde Toplantılarda tercüme hizmeti

Yunanca-İngilizce-Türkçe Anlık Tercüme hizmeti  

1 kişi

3 Gün

1 kişi

1.03.08 Ulaştırma hizmetleri kiralama – Araç kiralama hizmetleri (Sürücü ve yakıt maliyetleri dahil) Minivan (7) 0-500 Km.

30.08.2021 tarihli Yunanistan Selanik uçuşunda Selanik Havaalanından -Kavala şehrinde bulunan otele  ve 02.09.2021 tarihinde otelden Selanik havaalanına olacak şekilde.

5 kişilik araç kiralama hizmeti

2 gün için

 

 

TEKLİFE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

 1. Teklif sunacak potansiyel tedarikçi, bu alıma konu olan özel ve genel şartların tamamını kayıtsız şartsız kabul eder. Teklif verenin kendi satış koşulları ve alternatif çözümleri bu alım çerçevesinde geçersizdir.
 2. Bu alım kapsamındaki uygun teklifin seçiminde genel uygulama olarak, her bir kalem için yapılan teklifler değil, teklifin genel toplamı dikkate alınacaktır.
 3. Teklif, KDV ve tüm vergiler hariç olarak, ithal mallar için gümrük vergileri hariç olarak verilmelidir. Teklifin KDV ve tüm vergiler hariç olarak verildiği de hususi olarak belirtilmelidir. Ayrıca fiyatlar; malların varış yerine teslim giderleri, paketleme, sigorta, nakliye, ambalajdan çıkarma, kurma vb. giderleri hariç olarak hesaplanmalıdır. Tekliflerin fiyatlandırılmasında vergiler ile ilgili hususlarda Maliye Bakanlığının Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğlerindeki esaslar dikkate alınmalıdır. Tekliflerde belirtilen fiyatlar sabit olup sonradan hiçbir şekilde değiştirilemez.
 4. Tekliflerin fiyatlandırılmasında piyasa koşulları dikkate alınmalı ve fiyatlar piyasa koşullarına uygun olmalıdır.
 5. Teklifteki hesaplama işlemleri doğru bir şekilde yapılmalıdır.
 6. Teklifin, teknik şartnamede belirtilen özellikleri ve şartları karşılaması zorunludur.
 7. Teklifte her bir kalemin marka ve modeli mutlaka belirtilmelidir.
 8. Teklif kapsamında sunulacak makine ekipman ve her türlü malzeme mutlaka yeni olmalıdır.
 9. Teklif, 20/08/2021 tarihine kadar geçerli olacak şekilde hazırlanmalıdır.Teklifte, teknik şartnamede yer alan her bir kalemin menşei yazılı olarak belirtilmelidir. Menşeler, TKDK web sayfasında (www.tkdk.gov.tr ) yayınlanan “Teklif Alma Kuralları”nda belirtilen menşe kurallarına kesinlikle uygun olmalıdır. Eğer teklif kabul edilirse menşe ile ilgili belgeler malın teslim aşamasında teslim edilmelidir.
 10. Makine-ekipmanlara ilişkin bakım, garanti koşulları ve süreleri, teknik şartnameye uygun olarak teklifte belirtilmelidir.
 11. Aşağıdaki belgeler Teklif ekinde mutlaka sunulmalıdır.
  • İmzalı kaşeli ilan/davet mektubu
  • Potansiyel tedarikçi; Tüzel kişi ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Ortaklık Yapısını Gösteren Belge” (Bu belgede ortakların TC kimlik no, tüzel kişi ortaklarda vergi no ve ortakların hisse oranları belirtilmelidir),
  • Potansiyel tedarikçi; Gerçek kişi ise, TC Kimlik Numarasının yer aldığı “nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt sureti”,
  • Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli “ticari kayıt belgesi”
  • Potansiyel tedarikçi; Ticaret ve/veya Sanayi Odasına üye ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Faaliyet belgesi veya Faaliyet alanını gösteren Belge”,
  • Potansiyel tedarikçi; Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Üye ise, Esnaf ve sanatkârlar odasından güncel “Mesleki faaliyet Belgesi”,
  • Potansiyel tedarikçi; Serbest mühendis veya müşavir statüsünde gerçek kişi ise, bağlı olduğu meslek odasından alınmış güncel “Serbest Müşavirlik Mühendislik Büro Tescil Belgesi”nin fotokopisi
  • Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise teklif sahibinin, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli Faaliyet Belgesi
 12.  Teklifin ilgili yerleri imzalanmış/kaşelenmiş ve imzalanmamış her sayfası paraflanmış olmalıdır.
 13. Bu teklif davet mektubu kapsamında gönderilen tüm tekliflerin mülkiyet hakkı tarafımıza ait olup verilen teklifler geri iade edilmeyecektir.
 14. Teslim/kurulum, ödeme ve diğer tüm koşullar teklifin seçilmesi durumunda yapılacak alım sözleşmesinde belirlenecektir.
 15. Teklifler TKDK web adresinde (www.tkdk.gov.tr) adresinde yayımlanan “Teklif Alma Kuralları Rehberi”ne uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu davet mektubunda belirtilmeyen hususlarda da aynı rehberdeki kurallar ve koşullar geçerli olup, bu çerçevede teklif hazırlanmalıdır.
 16. Teklif/ Proforma Fatura 19/08/2021 günü saat 17.00′ e kadar davet mektubunda belirtilen adreste olacak şekilde elden veya kargo aracılığı ile veya posta ile zarf içerisinde teslim edilecektir. Teklif faks veya e-posta yoluyla da gönderebilir ancak, imzalı kaşeli orijinallerini son teklif verme tarihinden önce tarafıma teslim edilmek zorundadırlar. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 


TEKNİK ŞARTNAME

MAL, HİZMET veya İŞİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sıra No Mal, Hizmet veya Yapım İşi Adı Teknik Özellikler/İşin Tanımı Birim Miktar
1 Tanıtım, bayrak, afiş, banner, Basım Mal Alımı Tanıtım, bayrak, afiş, banner, Basım Mal Alımı yapılacaktır. adet 1

-Yerel Eylem Grubu (YEG), ofisin girişine açıklayıcı bir pano yerleştirecektir. Pano en az (50x75cm) ölçülerinde, duvara vb. yerlere monte edilebilir şekilde, açıkça okunup anlaşılabilecek kadar görünür nitelikte olmalıdır.Pano üzerinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: 1. Sırasıyla AB ve Türkiye Cumhuriyeti Bayrakları, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Logosu, Leader Türkiye Logosu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Logosu, Leader Logosu ve IPARD Logosu. 2. Faydalanıcının ismi 3. Tedbir-sektör ismi 4. Yatırımın ismi 5. Yatırım uygulama süresi 6. Uygulanabilir olması durumunda faydalanıcının logosu 7. Destekteki AB katkısı yüzdesi ve Türkiye Cumhuriyeti katkısı yüzdesi 8. “Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmiştir.” yazacaktır.

– Poster, aşağıda belirtilen özelliklere göre ve ekte görüldüğü gibi tasarlanmalıdır. Posterin Boyutları: Yükseklik :125 cm Genişlik :225 cm Logolar Bölümü: Bakanlık Logosunun yüksekliği :23,5 cm Kurum logosunun yüksekliği : 21 cm TR-AB logosunun yüksekliği : 15,5 cm Yatay bir çizgi ile ayrılan ve logoların bulunduğu bölümün yüksekliği 36,5 cm’dir. Çizginin kalınlığı 3,2 cm’dir. Logolar arasındaki uzaklık en az 6 cm’dir. Logolar, bölüme ortalanarak yerleştirilmiştir.

– idarenin verdiği görünürlük üstüne 80×200 cm boyutlarında, 8 adet kırlangıç bayrak viskon kumaş üzerine baskı olacak

– 10 adet 2 li masa bayrağı basımı

 


Daha fazla…