Telefon: 0530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

DERNEK ARACINA AİT SİGORTA KASKO POLİÇELERİNİN VE OFİS İŞYERİ POLİÇESİNİN YAPTIRILMASI


ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ HİZMET TALEP FORMU  

Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemleri ile ilgili olarak Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereği derneğimizce tedarik edilmesine karar verilmiştir.

                                                                                                                      İlan Tarihi: 01.03.2024

                                                                                                                                          

S.NOMALZEMENİN/İŞİN CİNSİ  MİKTARI
120 E 1922 PLAKALI ARACA AİT GENİŞLETİLMİŞ KASKO POLİÇESİ YAPILMASI1 ARAÇ
İdari Şartlar 
1 – Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir.Derneğimiz proje kapsamında KDV Muafiyet Belgesine sahiptir.
2 – Verilen teklif  min.7  gün geçerli olacaktır.
3 –  Teklifiniz Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmasından itibaren kasko poliçesi 10.03.2024 tarihine kadar yapılacak olup tarafımıza teslim edilecektir.
4 – Ürün ve hizmetlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü hesaba en geç 30 gün içerisinde ödeyecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder. Faturalar KDV Hariç kesilecektir.
5 -Teklifler 07.03.2024 tarih ve saat 17.00 e kadar tamamlanıp Çameli Yerel Eylem Grubu derneğine teslim edilmelidir.

ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ HİZMET TALEP FORMU  

Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemleri ile ilgili olarak Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereği derneğimizce tedarik edilmesine karar verilmiştir.

                                                                                                                   

S.NOMALZEMENİN/İŞİN CİNSİ  MİKTARI
120 E 1922 PLAKALI ARACA AİT ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI YAPILMASI1 ARAÇ
İdari Şartlar 
1 – Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir.Derneğimiz proje kapsamında KDV Muafiyet Belgesine sahiptir.
2 – Verilen teklif  min.7  gün geçerli olacaktır.
3 –  Teklifiniz Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmasından itibaren araç trafik sigortası 10.03.2024 tarihine kadar yapılacak olup tarafımıza teslim edilecektir.
4 – Ürün ve hizmetlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü hesaba en geç 30 gün içerisinde ödeyecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder. Faturalar KDV Hariç kesilecektir.
5 -Teklifler 07.03.2024 tarih ve saat 17.00 e kadar tamamlanıp Çameli Yerel Eylem Grubu derneğine teslim edilmelidir.

ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ HİZMET TALEP FORMU  

Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemleri ile ilgili olarak Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereği derneğimizce tedarik edilmesine karar verilmiştir.

S.NOMALZEMENİN/İŞİN CİNSİ  MİKTARI
1DERNEĞİMİZİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ OFİS İŞYERİ İÇİN OFİS POLİÇESİ YAPILMASI1 ADET
İdari Şartlar 
1 – Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir. Derneğimiz proje kapsamında KDV Muafiyet Belgesine sahiptir.
2 – Verilen teklif min.7  gün geçerli olacaktır.
3 –  Teklifiniz Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmasından itibaren Ofis işyeri sigortası 10.03.2024 tarihine kadar yapılacak olup tarafımıza teslim edilecektir.
4 – Ürün ve hizmetlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü hesaba en geç 30 gün içerisinde ödeyecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder. Faturalar KDV Hariç kesilecektir.
5 -Teklifler 07.03.2024 tarih ve saat 17.00 e kadar tamamlanıp Çameli Yerel Eylem Grubu derneğine teslim edilmelidir.

Daha fazla…