Telefon: 0530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

DERNEK DEMİRBAŞINA KAYITLI ARAÇ İÇİN AKARYAKIT HİZMET ALIMI


ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ HİZMET TALEP FORMU

Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemleri ile ilgili olarak Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince derneğimizce tedarik edilmesine karar verilmiştir.

İlan Tarihi: 01.01.2024

NOMAL, HİZMET VEYA İNŞAAT İŞİNİN ADITEKNİK ÖZELLİKLERİ/ İŞİN TANIMIBİRİMMİKTAR
1AKARYAKIT (BENZİN) ALIMIDERNEĞİMİZ DEMİRBAŞINA KAYITLI OLAN ARAÇTA KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT (BENZİN) ALIMI YAPILACAKTIRLİTREAYLIK/YILLIK
2AKARYAKIT (LPG/GAZ) ALIMIDERNEĞİMİZ DEMİRBAŞINA KAYITLI OLAN ARAÇTA KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT (LPG/GAZ) ALIMI YAPILACAKTIRLİTREAYLIK/YILLIK


    NOT:

  1. Verilen yakıtlar KDV hariç verilecektir. Derneğimiz KDV İstisna sertifikasına sahiptir.
  2. Verilen yakıtlar o günkü belirlenen akaryakıt fiyatlarındaki güncel fiyatlar geçerli olacaktır.
  3. Teklifte belirtilen ürün tedarikçiye ait istasyon veya istasyonlardan akaryakıt, alım fişi karşılığında veya elektronik kart kayıt sistemi ile araç plakasına kayıt şekilde alınacaktır.
  4. Teklifte belirtilen ürün ile ilgili olarak 2024 yılı için geçerli olacak bu teklifi tedarikçi peşinen kabul eder ve tedarikçi her 3 ayın sonu itibari ile alınan akaryakıt veresiye fişleri toplamı veya elektronik kart kayıtları toplamı tutarını derneğimize belirtilen (KDV istisnasından muaf olacak şekilde) Fatura edecektir.
  5. Ödeme işlemlerinin yapılabilmesi için Dernekçe istenilecek belgeleri (Banka Mali Kimlik Formu, İmza sirküsü, Akaryakıt Analiz Belgeleri, Ortaklık Beyanı vb.) vermeyi tedarikçi peşinen vermeyi kabul eder. (Daha önce derneğimize tedarikçi olup bu belgeleri derneğimize daha önce veren firmaların, belgelerin geçerli olduğuna dair yazılı taahhütname vermeleri yeterlidir.)
  6. Ödeme; idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra (fatura akaryakıt fişleri, belgeler, vb.) yüklenicinin/tedarikçinin belirteceği hesap numarasına idarenin öngördüğü en geç 30 gün içerisinde ödenecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmaya peşinen kabul eder.
  7. İdareye teklif verme tarihi son 08.01.2024 tarihi saat 17.00’ dir.  Bu tarihten sonraki teklifler idarece değerlendirmeye alınmayacaktır.

Daha fazla…