Telefon: 0530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

DERNEK DEMİRBAŞINA KAYITLI ARAÇ İÇİN YILLIK PERİYODİK BAKIMI YAPILMASI


ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ HİZMET TALEP FORMU  

Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanmı belirtilen harcama kalemleri ile ilgili olarak Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince derneğimizce tedarik edilmesine karar verilmiştir.

                                                                                                                     İlan Tarihi: 17.01.2024

S.NOMALZEMENİN/İŞİN CİNSİ  MİKTARI
120 E 1922 PLAKALI ARACIN YILLIK PERİYODİK BAKIMI YAPILMASI (Yakıt Filtresi, Hava Filtresi, Lpg Filtresi, Polen Filtresi, Motor Yağı, Kartel Kapak Contası, Fren Sisteminin Kontrol Edilmesi, İhtiyaç Duyulan Bakım ve Arızaların Giderilmesi)1 ARAÇ
İdari Şartlar 
1 – Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir.Derneğimiz proje kapsamında KDV Muafiyet Belgesine sahiptir.
2 – Verilen teklif min.30  gün geçerli olacaktır.
3 – Tekliflerin Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmasından itibaren ürün ve hizmetler teknik bakım hizmetini verecek firmanın servisinde randevu düzeni ile yerine getirilmelidir.
4 – Ürün ve hizmetlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü hesaba en geç 90 gün içerisinde ödeyecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder. Faturalar KDV Hariç kesilecektir.
5 -Teklifler en geç 22.01.2024 tarih ve saat 17.00 e kadar tamamlanıp Çameli Yerel Eylem Grubu derneğine teslim edilmelidir.

Daha fazla…