Telefon: 0530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

DİJİTAL FOTOĞRAF BASKISI HİZMET/MAL ALIMI


ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ HİZMET TALEP FORMU  

Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemleri ile ilgili olarak Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince derneğimizce tedarik edilmesine karar verilmiştir.

                                                                                                                       17.07.2023

                                                                                                                                                                 

S.NOMALZEMENİN/İŞİN CİNSİ     MİKTARI
12.7 ANİMASYON FAALİYETİ KAPSAMINDA ENDEMİK BİTKİLERE AİT DEKOTA DİJİTAL FOTOĞRAF BASKISININ YAPILMASI (50*70 cm)30 ADET
İdari Şartlar 
1 – Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir.Derneğimiz proje kapsamında KDV Muafiyet Belgesine sahiptir.
2 – Verilen teklif  min.7  gün geçerli olacaktır.
3 – Tekliflerin Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmasından itibaren ürünler 11.08.2023 tarihine kadar derneğimizin merkezine teslim edilecektir.
4 – Ürün ve hizmetlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü en geç 45 gün içerisinde ödeyecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder. Faturalar KDV Hariç kesilecektir.
5 -Teklifler 21.07.2023 tarih ve saat 17.00 e kadar tamamlanıp Çameli Yerel Eylem Grubu derneğine teslim edilmelidir.

Daha fazla…