Telefon: 0530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

E Ticaret Sitesi Kurulumu & Tanıtım Video Klip Çekimi & Görünürlük Pankartı Satın Alım İlanı


Aşağıda yer alan teknik şartnamede belirtilen şartlara uygun olarak, E Ticaret Sitesi Kurulumu & Tanıtım Video Klip Çekimi & Görünürlük Pankartı alımı yapılması planlanmaktadır.

İşbu ilana ilişkin tekliflerin teknik şartnamede belirtilen süre sonuna kadar derneğimize elden veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir. 

Saygılarımızla.

Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği.

İlan Tarihi: 07/05/2021

TEKLİFE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

 1. Teklif sunacak potansiyel tedarikçi, bu alıma konu olan ve teklif davet mektubu ve eklerinde yer alan özel ve genel şartların tamamını kayıtsız şartsız kabul eder. Teklif verenin kendi satış koşulları ve alternatif çözümleri bu alım çerçevesinde geçersizdir.
 2. Bu davet konusu hizmet alımının tamamı için fiyat verilmesi, Teknik Şartnamede yer alan her bir kalem için birim ve toplam fiyatların teklifte belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde teklif geçersiz sayılacaktır. Bu alım kapsamındaki uygun teklifin seçiminde genel uygulama olarak, her bir kalem için yapılan teklifler değil, teklifin genel toplamı dikkate alınacaktır. Ancak fiyat dışındaki unsurlar da seçim aşamasında değerlendirilecektir.
 3. Teklif, KDV ve tüm vergiler hariç olarak, ithal mallar için gümrük vergileri hariç olarak verilmelidir. Teklifin KDV ve tüm vergiler hariç olarak verildiği de hususi olarak belirtilmelidir. Ayrıca fiyatlar; malların varış yerine teslim giderleri, paketleme, sigorta, nakliye, ambalajdan çıkarma, kurma vb. giderleri hariç olarak hesaplanmalıdır. Tekliflerin fiyatlandırılmasında vergiler ile ilgili hususlarda Maliye Bakanlığının Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğlerindeki esaslar dikkate alınmalıdır. Tekliflerde belirtilen fiyatlar sabit olup sonradan hiçbir şekilde değiştirilemez.
 4. Tekliflerin fiyatlandırılmasında piyasa koşulları dikkate alınmalı ve fiyatlar piyasa koşullarına uygun olmalıdır.
 5. Teklifteki hesaplama işlemleri doğru bir şekilde yapılmalıdır.
 6. Teklifin, teknik şartnamede belirtilen özellikleri ve şartları karşılaması zorunludur.
 7. Teklifte her bir kalemin marka ve modeli mutlaka belirtilmelidir.
 8. Teklif kapsamında sunulacak (varsa) makine ekipman ve her türlü malzeme mutlaka yeni olmalıdır.
 9. Teklif, 30.06.2021 tarihine kadar geçerli olacak şekilde hazırlanmalıdır Teklifte, teknik şartnamede yer alan her bir kalemin menşei yazılı olarak belirtilmelidir. Menşeler, TKDK web sayfasında (www.tkdk.gov.tr ) yayınlanan “Teklif Alma Kuralları”nda belirtilen menşe kurallarına kesinlikle uygun olmalıdır. Eğer teklif kabul edilirse menşe ile ilgili belgeler malın teslim aşamasında teslim edilmelidir.
 10. (Varsa) Makine-ekipmanlara ilişkin bakım, garanti koşulları ve süreleri, teknik şartnameye uygun olarak teklifte belirtilmelidir.
 11. Aşağıdaki belgeler Teklif ekinde mutlaka sunulmalıdır.
  • Teklif davet mektubunun potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi
  • Teknik şartnamenin potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi
  • Potansiyel tedarikçi; Tüzel kişi ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Ortaklık Yapısını Gösteren Belge” (Bu belgede ortakların TC kimlik no, tüzel kişi ortaklarda vergi no ve ortakların hisse oranları belirtilmelidir),
  • Potansiyel tedarikçi; Gerçek kişi ise, TC Kimlik Numarasının yer aldığı “nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt sureti”,
  • Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli “ticari kayıt belgesi”
  • Potansiyel tedarikçi; Ticaret ve/veya Sanayi Odasına üye ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Faaliyet belgesi veya Faaliyet alanını gösteren Belge”,
  • Potansiyel tedarikçi; Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Üye ise, Esnaf ve sanatkârlar odasından güncel “Mesleki faaliyet Belgesi”,
  • Potansiyel tedarikçi; Serbest mühendis veya müşavir statüsünde gerçek kişi ise, bağlı olduğu meslek odasından alınmış güncel “Serbest Müşavirlik Mühendislik Büro Tescil Belgesi”nin fotokopisi
  • Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise teklif sahibinin, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli Faaliyet Belgesi
 12.  Teklifin ilgili yerleri imzalanmış/kaşelenmiş ve imzalanmamış her sayfası paraflanmış olmalıdır.
 13. Bu teklif davet mektubu kapsamında gönderilen tüm tekliflerin mülkiyet hakkı tarafımıza ait olup verilen teklifler geri iade edilmeyecektir.
 14. Teslim/kurulum, ödeme ve diğer tüm koşullar teklifin seçilmesi durumunda yapılacak alım sözleşmesinde belirlenecektir.
 15. Teklifler TKDK web adresinde (www.tkdk.gov.tr) adresinde yayımlanan “Teklif Alma Kuralları Rehberi”ne uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu davet mektubunda belirtilmeyen hususlarda da aynı rehberdeki kurallar ve koşullar geçerli olup, bu çerçevede teklif hazırlanmalıdır.
 16. Teklif 14.05.2021 günü saat 17:00’a kadar davet mektubunda belirtilen adreste olacak şekilde elden veya kargo aracılığı ile veya posta ile zarf içerisinde teslim edilecektir. Teklif faks veya e-posta yoluyla da gönderebilir ancak, imzalı kaşeli orijinallerini son teklif verme tarihinden önce tarafıma teslim edilmek zorundadırlar. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME

MAL, HİZMET veya İŞİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sıra No Mal, Hizmet veya Yapım İşi Adı Teknik Özellikler/İşin Tanımı Birim Miktar
1 Video Klip Çekimi Profesyonel video klip çekimi yapılacak olup;

– Yönetmen, drone operatörü ve kameraman olmalıdır.
– Sahada çekim yapılmalıdır.
– Stüdyoda ses kaydı ve montaj dahil olmalıdır.
– Video süresi 4 dakika olmalıdır.

Adet 1
2 Görünürlük Pankartı – 100×150 cm boyutlarında olmalıdır
– Vinil malzemeden imal edilmelidir.
Adet 1
3 Çameli Üreten Kadınlar Derneği E-Ticaret Web Sitesi E-ticaret sistemi PHP veya C# dillerinden birinde kodlanmalı ve HTML5 ve CSS3 standartlarına uygun bir şekilde tasarlanmalıdır.
• Mobil uyumlu (responsive) tasarım olmalıdır
• Filtreleme, sınırsız ürün yükleme, kargo seçenekleri ve indirim kuponu uygulayabilme özellikleri olmalıdır.
• Ödeme altyapıları ile kolay entegrasyon (Paytr, Shopier, İyzico, Stripe) sağlanmaldır
• Arama motorlarına uygun optimizasyon sağlanmalıdır.
• Raporlama ve istatistik modülü olmalıdır
• Blog veya haberler/makaleler bölümü olmalıdır
• İletişim kısayolları (mail, telefon, whatsapp) olmalıdır
• En az 1 yıl boyunca ücretsiz teknik destek sağlanmalıdır
• En az 1 yıl boyunca ücretsiz alan adı (domain) ve barındırma (hosting) ücreti hizmeti verilmelidir.
Adet 1

Teklifte belirtilen ürünlerin montaj ve kurulumu yüklenici tarafından yapılacak olup en az 1 yıl süre ile garantili olacaktır. Web sitesinin tüm şifre kullanım hakları ve domain ile sunucu hizmetleri vb. idareye teslim edilecektir.

Teklifte belirtilen web sitesi için yüklenici firma tarafından 4’er saat kullanım ve bakım konusunda eğitim verilecektir.
.


Daha fazla…