Telefon: 0530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

MİNİVAN ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI


ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ HİZMET TALEP FORMU  

Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanmı belirtilen harcama kalemleri ile ilgili olarak Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince derneğimizce  tedarik edilmesine karar verilmiştir.

                                                                                                                      02.06.2023

                                                                                                                                                                

S.NOMALZEMENİN/İŞİN CİNSİ  MİKTARI (GÜN)
11.11 B KÜÇÜK PROJE KAPSAMINDA GÖKÇEADA, ECEBAT, BOZCAADA YEREL EYLEM GRUBU ORGANİZASYONLARINA KATILIM İÇİN 5 GÜNLÜK MİNİVAN  (7 KİŞİLİK) ARAÇ KİRALAMA5 GÜN
İdari Şartlar 
1 – Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir.Derneğimiz proje kapsamında KDV Muafiyet Belgesine sahiptir.
2 – Verilen teklif  min.7  gün geçerli olacaktır.
3 – Tekliflerin Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmasından itibaren kiralanan araç 13.06.2023 tarihinde  derneğin merkezine teslim edilecektir.
4 – Ürün ve hizmetlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü en geç 30 gün içerisinde ödeyecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder. Faturalar KDV Hariç kesilecektir.
5 -Teklifler 09.06.2023 tarih ve saat 17.00 e kadar tamamlanıp Çameli Yerel Eylem Grubu derneğine teslim edilmelidir.

Daha fazla…