Telefon: 0530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

MUHASEBE HİZMET ALIMI


ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ HİZMET TALEP FORMU  

Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemleri ile ilgili olarak Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince derneğimizce tedarik edilmesine karar verilmiştir.

                                                                                                                   İlan Tarihi: 01.01.2024

S.NOMALZEMENİN/İŞİN CİNSİ  MİKTARI
12024 YILI CARİ HARCAMALAR KAPSAMINDA DERNEĞİMİZİN MUHASEBE İŞLEMLERİNİN YAPILMASI İÇİN HİZMET ALIMI (2024 yılı Ocak-Şubat-Mart ayları için)3 AY
İdari Şartlar 
1 – Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir. Derneğimiz proje kapsamında KDV Muafiyet Belgesine sahiptir.
2 – Verilen teklif  min.30  gün geçerli olacaktır.
3 – Tekliflerin Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmasından itibaren hizmete başlanacaktır.
4 – Ürün ve hizmetlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü hesaba takip eden ÖTP döneminin en son günü fatura karşılığı ödeyecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder. Faturalar KDV Hariç kesilecektir.
5 -Teklifler 08.01.2024 tarih ve saat 17.00 e kadar tamamlanıp Çameli Yerel Eylem Grubu derneğine teslim edilmelidir.

Daha fazla…