Telefon: 0530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

MÜZİK ALETLERİ HİZMET/MAL ALIMI


ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ HİZMET TALEP FORMU  

   Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanmı belirtilen harcama kalemleri ile ilgili olarak Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince derneğimizce tedarik edilmesine karar verilmiştir.

                                                                                                                      10.04.2023

                          Cengiz ARSLAN

                                                                                                   ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

                                                                                                                            BAŞKANI

S.NOMALZEMENİN/İŞİN CİNSİ     MİKTARI
1BAĞLAMA15 ADET
2KEMENÇE1 ADET
3KLASİK GİTAR1 ADET
4VİYOLA1 ADET
5YAN FLÜT1 ADET
6AKUSTİK DAVUL SETİ1 ADET
7NOTA SEHPASI5 ADET
 
İdari Şartlar 
1 – Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir.Derneğimiz proje kapsamında KDV Muafiyet Belgesine sahiptir.
2 – Verilen teklif  min.30  gün geçerli olacaktır.
3 – Tekliflerin Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmasından itibaren ürün ve hizmetler 02.05.2023 tarihine kadar  derneğin merkezine teslim edilecektir.
4- Ürün ve hizmetlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü en geç 45 gün içerisinde ödeyecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder. Faturalar KDV Hariç kesilecektir.
5 -Teklifler 24.04.2023 tarih ve 17.00 ‘ye kadar tamamlanıp Çameli Yerel Eylem Grubu derneğine teslim edilmelidir.

Daha fazla…