Telefon: 0530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

SPOR MALZEMELERİ HİZMET/MAL ALIMI


ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ HİZMET TALEP FORMU  

   Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanmı belirtilen harcama kalemleri ile ilgili olarak Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince derneğimizce tedarik edilmesine karar verilmiştir.

                                                                                                                      10.07.2023

                                                                                                                                                              

                                                                                                            

S.NOMALZEMENİN/İŞİN CİNSİ  MİKTARI
1FORMA SETİ36 ADET
2ANTREMAN YELEĞİ36 ADET
3KRAMPON36 ADET
İdari Şartlar 
1 – Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir.Derneğimiz proje kapsamında KDV Muafiyet Belgesine sahiptir.
2 – Verilen teklif  min.30  gün geçerli olacaktır.
3 – Tekliflerin Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmasından itibaren ürün ve hizmetler 28.07.2023 tarihine kadar  derneğin merkezine teslim edilecektir.
4 – Ürün ve hizmetlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü en geç 45 gün içerisinde ödeyecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder. Faturalar KDV Hariç kesilecektir.
5 -Teklifler 17.07.2023 tarih ve 17.00 ‘ye kadar tamamlanıp Çameli Yerel Eylem Grubu derneğine teslim edilmelidir.

Daha fazla…