Telefon: 0530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

TARIM HARİTASI ÇIKARILMASI HİZMET ALIMI DAVET TEKLİF MEKTUBU İLANI


Çameli Yerel Eylem Grubu Çameli ilçesinde kırsal kalkınma alanında çalışmalar yapmaktadır. Yürüttüğümüz LEADER projesi kapsamında Çameli’ de tarımsal ekonomik kaynakların daha verimli değerlendirilmesi için bir Ziraat Mühendisi ve-veya Tarım Danışmanı ile ilçenin tarım haritasının çıkarılarak çiftçilerle paylaşılacaktır.

Bu bağlamda; Bir Ziraat Mühendisi ve-veya Tarım Danışmanı le sahada çalışılarak raporlama yapılacaktır. Çameli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çameli Ziraat Odası ile birlikte çalışılarak mevcut üretimle ilgili bilgilere alınacak, saha ziyaretleri birlikte gerçekleşecektir ve ilçenin hava, su ve toprak kaynaklarına bağlı olarak ne gibi yeni ürünler üretilebilir bunun çalışması yapılacaktır.15 günlük bir çalışma planlanmaktadır. İlçede 31 mahalle bulunmakta ve hepsi dağlık alanda birbirinden uzak yerleşim yerleridir.

Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemleri ile ilgili olarak Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince derneğimizce piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiştir.

 Aşağıda bilgileri yer alan satın alım ilanı için proforma fatura teklifinizi, aşağıda yer alan hususlara uygun bir şekilde, son teslim tarihlerine kadar sunmanız gerekmektedir.

 

İletişim: 0532 734 3509

İbrahim PUTGÜL

Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği Y.K.Başkanı

Saygılarımızla,

ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ HİZMET ALIMI İLANI

DAVET MEKTUBU

Çameli Yerel Eylem Grubu Çameli ilçesinde kırsal kalkınma alanında çalışmalar yapmaktadır. Yürüttüğümüz LEADER projesi kapsamında Çameli’ de tarımsal ekonomik kaynakların daha verimli değerlendirilmesi için bir Ziraat Mühendisi ve-veya Tarım Danışmanı ile ilçenin tarım haritasının çıkarılarak çiftçilerle paylaşılacaktır.

Bu bağlamda; Bir Ziraat Mühendisi ve-veya Tarım Danışmanı le sahada çalışılarak raporlama yapılacaktır. Çameli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çameli Ziraat Odası ile birlikte çalışılarak mevcut üretimle ilgili bilgilere alınacak, saha ziyaretleri birlikte gerçekleşecektir ve ilçenin hava, su ve toprak kaynaklarına bağlı olarak ne gibi yeni ürünler üretilebilir bunun çalışması yapılacaktır.15 günlük bir çalışma planlanmaktadır. İlçede 31 mahalle bulunmakta ve hepsi dağlık alanda birbirinden uzak yerleşim yerleridir.

Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemleri ile ilgili olarak Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince derneğimizce piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiştir.

 Aşağıda bilgileri yer alan satın alım ilanı için proforma fatura teklifinizi, aşağıda yer alan hususlara uygun bir şekilde, son teslim tarihlerine kadar sunmanız gerekmektedir.

 

İletişim: 0532 734 3509

İbrahim PUTGÜL

Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği Y.K.Başkanı

Saygılarımızla,

 

 

HARCAMA KALEMİ TANIMI

TEKNİK ÖZELLİKLER

ADET

Ziraat Mühendisi Uzmanlık Hizmeti alımı

 

15 gün süre ile Çameli ilçesinde sahada çalışma yapacak. Tarla bitkileri ve bahçecilik konusunda çalışmaları bulunan en az 5 yıllık Ziraat Mühendisi ve-veya Tarım Danışmanı

 

15 Gün

 

TEKLİFE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

 1. Teklif sunacak potansiyel tedarikçi, bu alıma konu olan özel ve genel şartların tamamını kayıtsız şartsız kabul eder. Teklif verenin kendi satış koşulları ve alternatif çözümleri bu alım çerçevesinde geçersizdir.
 2. Bu alım kapsamındaki uygun teklifin seçiminde genel uygulama olarak, her bir kalem için yapılan teklifler değil, teklifin genel toplamı dikkate alınacaktır.
 3. Teklif, KDV ve tüm vergiler hariç olarak olarak verilmelidir. Teklifin KDV ve tüm vergiler hariç olarak verildiği de hususi olarak faturada belirtilmelidir. Tekliflerde belirtilen fiyatlar sabit olup sonradan hiçbir şekilde değiştirilemez.
 4. Tekliflerin fiyatlandırılmasında piyasa koşulları dikkate alınmalı ve fiyatlar piyasa koşullarına uygun olmalıdır.
 5. Teklifteki hesaplama işlemleri doğru bir şekilde yapılmalıdır.
 6. Teklifin, teknik şartnamede belirtilen özellikleri ve şartları karşılaması zorunludur.
 7. Teklifte Ziraat Mühendisi-Tarım Danışmanının özgeçmişi mutlaka belirtilmelidir.
 8. Teklif kapsamında sunulacak makine ekipman ve her türlü malzeme mutlaka yeni olmalıdır.
 9. Teklif, 22 /09/2021 tarihine kadar geçerli olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 10. Aşağıdaki belgeler Teklif ekinde mutlaka sunulmalıdır.
  • İmzalı kaşeli ilan/davet mektubu
  • Potansiyel tedarikçi; Tüzel kişi ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Ortaklık Yapısını Gösteren Belge” (Bu belgede ortakların TC kimlik no, tüzel kişi ortaklarda vergi no ve ortakların hisse oranları belirtilmelidir),
  • Potansiyel tedarikçi; Gerçek kişi ise, TC Kimlik Numarasının yer aldığı “nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt sureti”,
  • Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli “ticari kayıt belgesi”
  • Potansiyel tedarikçi; Ticaret ve/veya Sanayi Odasına üye ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Faaliyet belgesi veya Faaliyet alanını gösteren Belge”,
  • Potansiyel tedarikçi; Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Üye ise, Esnaf ve sanatkârlar odasından güncel “Mesleki faaliyet Belgesi”,
  • Potansiyel tedarikçi; Serbest mühendis veya müşavir statüsünde gerçek kişi ise, bağlı olduğu meslek odasından alınmış güncel “Serbest Müşavirlik Mühendislik Büro Tescil Belgesi”nin fotokopisi
  • Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise teklif sahibinin, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli Faaliyet Belgesi
 11.  Teklifin ilgili yerleri imzalanmış/kaşelenmiş ve imzalanmamış her sayfası paraflanmış olmalıdır.
 12. Bu teklif davet mektubu kapsamında gönderilen tüm tekliflerin mülkiyet hakkı tarafımıza ait olup verilen teklifler geri iade edilmeyecektir.
 13. Teslim/kurulum, ödeme ve diğer tüm koşullar teklifin seçilmesi durumunda yapılacak alım sözleşmesinde belirlenecektir.
 14. Teklifler TKDK web adresinde (www.tkdk.gov.tr) adresinde yayımlanan “Teklif Alma Kuralları Rehberi”ne uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu davet mektubunda belirtilmeyen hususlarda da aynı rehberdeki kurallar ve koşullar geçerli olup, bu çerçevede teklif hazırlanmalıdır.
 15. Teklif/ Proforma Fatura 20/09/2021 günü saat 17.00′ e kadar davet mektubunda belirtilen adreste olacak şekilde elden veya kargo aracılığı ile veya posta ile zarf içerisinde teslim edilecektir. Teklif faks veya e-posta yoluyla da gönderebilir ancak, imzalı kaşeli orijinallerini son teklif verme tarihinden önce tarafıma teslim edilmek zorundadırlar. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 


TEKNİK ŞARTNAME

MAL, HİZMET veya İŞİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sıra No Mal, Hizmet veya Yapım İşi Adı Teknik Özellikler/İşin Tanımı Birim Miktar

Daha fazla…