Telefon: 0530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

UZMAN DESTEĞİ HİZMET ALIMI


ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ HİZMET TALEP FORMU  

Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanmı belirtilen harcama kalemleri ile ilgili olarak Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince derneğimizce  tedarik edilmesine karar verilmiştir.

                                                                                                                     03.04.2023

S.NOMALZEMENİN/İŞİN CİNSİ  MİKTARI/SÜRESİ
1YÖRESEL MÜZİK KÜLTÜRÜNE SAHİP UZMAN MÜZİK EĞİTMENİ SAĞLANMASI1 ADET/120 SAAT
İdari Şartlar 
1 – Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir.Derneğimiz proje kapsamında KDV Muafiyet Belgesine sahiptir.
2 – Verilen teklif  min.15  gün geçerli olacaktır.
3 – Tekliflerin Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmasından itibaren hizmete başlanacaktır.
4 – Verilen eğitim tamamlandıktan sonra ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) uzmanın belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü hesaba ödeyecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder. 5 -Teklifler 10.04.2023 tarih ve saat 17.00 e kadar tamamlanıp Çameli Yerel Eylem Grubu derneğine teslim edilmelidir.

Daha fazla…