Telefon: 0530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

VİDEO KLİP HAZIRLANMASI VE FOTOĞRAF ÇEKİMİ HİZMET ALIMI


ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ HİZMET TALEP FORMU  

Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanmı belirtilen harcama kalemleri ile ilgili olarak Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince derneğimizce  tedarik edilmesine karar verilmiştir.

                                                                                                                      02.06.2023

                                                                                                                                                                

S.NOMALZEMENİN/İŞİN CİNSİ     MİKTARI
1YÖRESEL MÜZİK KÜLTÜRÜNE SAHİP KONSER İÇİN VİDEO KLİP HAZIRLANMASI VE FOTOĞRAF ÇEKİMİ1 ADET
İdari Şartlar 
1 – Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir.Derneğimiz proje kapsamında KDV Muafiyet Belgesine sahiptir.
2 – Verilen teklif  min.7  gün geçerli olacaktır.
3 – Tekliflerin Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmasından itibaren hizmetler 14.06.2023 tarihinde fotoğraf, klip  çekimleri yapılacaktır ve video klip hazırlanacaktır.
4 – Ürün ve hizmetlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü en geç 30 gün içerisinde ödeyecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder. Faturalar KDV Hariç kesilecektir.
5 -Teklifler 09.06.2023 tarih ve saat 17.00 e kadar tamamlanıp Çameli Yerel Eylem Grubu derneğine teslim edilmelidir.

Daha fazla…