Telefon: 0530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

1.3 : Ortak pazarlama için grubu organize edecek animatör / uzman temini


Başlangıç: 21/12/2020

Bitiş: 25/12/2020

Faaliyet Tanımı

Çameli Yöresel Ürünlerinin tanıtımı için hedef kitle ile olan iletişimini kurgularken ve aynı zamanda hazırlanacak olan farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarımızın hedeflerine ulaşabilmesi için iç ve dış iletişim süreçlerini çok iyi planlanmamız gerekmektedir. Bu bağlamda bir uzman tarafından Çameli Yöresel Ürünlerinin; başta Çameli Fasulyesi, Çameli Cevizi, Alabalık, Çameli Elmalı Bezi ve Çameli Kiliminin olmak üzere vd, tanıtım, satış ve pazarlama konusunda iletişim stratejisinin belirlenmesi,  buna bağlı olarak ilgili kurumları, üretimde öncü kişi ve işletmeleri, genç ve kadın girişimcileri bir araya getirerek bir çalışma grubu oluşturulması planlanmaktadır. En az 10 kişiden oluşacak olan çalışma grupları ile 5 gün süre ile 2 uzmanla iletişim stratejisinin tüm detayları ve uygulamaları (mevcut üretim yerleri, dükkanlar, web sitesi, online satış pazarlama, afiş, ilan vd. tüm platformlar)çalışılacaktır.Pandemi sebebiyle 2021 yılında gruplar çalışmaya başlayacaktır.Uzmanların çıkardığı strateji raporu PDF olarak ve video olarak paylaşılacaktır

Genel Bilgiler

Ekip Lideri    
Ekip Üyeleri    
Hedef Kitle İlçe Halkı  
Paydaş    
Tema No TEMA – 1  

Faaliyet Sonuç ve Değerlendirme

 


Daha fazla…