Telefon: 0530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

1 ADET SİNEFİLM HİZMET ALIM İLANI


ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ HİZMET TALEP FORMU  

Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanmı belirtilen harcama kalemleri ile ilgili olarak Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince derneğimizce  tedarik edilmesine karar verilmiştir.

Tarih:03.10.2022

                                                                                                                                        Cengiz Arslan

                                                                                                  ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ                                                                                                                          BAŞKANI

S.NOMALZEMENİN/İŞİN CİNSİ     MİKTARI
1Yup:1.11-a kapsamında;32 Sayfa  A5 ebatı  parlak kuşe250 adet
2Yup:1.11-a kapsamında; El ilanı A6 ebatında 500 kopya500 adet
3Yup:1.11-a kapsamında; Stantda kullanılmak üzere ,vinil afiş3 adet
4Yup:1.11-a kapsamında; kırlangıç bayrak10 adet
İdari Şartlar  1 – Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir.Derneğimiz proje kapsamında KDV Muafiyet Belgesine sahiptir. 2 – Verilen teklif  min. 20 gün geçerli olacaktır. 3 – Tekliflerin Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmasından itibaren ürün ve hizmetler  7 gün içerisinde Derneğimize temin ve teslim edecektir.   4 – Ürün ve hizmetlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü en geç 90 gün içerisinde ödeyecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder. Faturalar KDV Hariç kesilecektir. 5 -Teklifte belirtilen hizmetlerin  20.10.2022 tarihinre kadar tamamlanıp Çameli Yerel Eylem Grubu derneğine teslimi sağlanacaktır.

Daha fazla…