Anasayfa Faaliyetler

1.2 : Yerel ürünlerde (Fasulye, Ceviz ve Alabalık ) ve el sanatlarında işbirliğinin fizibilitesini değerlendirmek için teknik ve pazarlama çalışması(2)

Başlangıç: 21/12/2020 Bitiş: 29/12/2020 Faaliyet Tanımı Çameli Elmalı Bezi ve Çameli Kilimi coğrafi işareti alınmış Çameli’nin yöresel el sanatlarının en kıymetli iki ürünüdür.Bu kapsamda bir fizibilite raporu çıkararak bu ürünleri üreten kadınları örgütlenmeye teşvik etmeyi istemekteyiz. Kadınlarımızın evdeki tezgâhlarında ve halk eğitim kurslarındaki dokuma/kilim tezgâhlarında ürettikleri bu ürünleri hiçbir kuruma bağlı olmadan kooperatifleşerek, bir ve […]

1.2 : Yerel ürünlerde (Fasulye, Ceviz ve Alabalık ) ve el sanatlarında işbirliğinin fizibilitesini değerlendirmek için teknik ve pazarlama çalışması(1)

Başlangıç: 21/12/2020 Bitiş: 31/12/2020 Faaliyet Tanımı Çameli'nin tarım ve hayvancılık ekonomisinde ön planda olan ürünleri; coğrafi işaretli Çameli Fasulyesi, Cİ tescil aşamasında olan Çameli Cevizi ve ilçede 110 tane kayıtlı üretim çiftliği bulunan, Türkiye üretiminin %30'unun ilçemizde üretildiği Alabalıktır. Bu ürünlerde ortak üretim tesisi fizibilitesi çıkarılarak; işleme tesisi, ambalaj ve paketleme parkının kurulması için üreticilerin […]

1.3 : Ortak pazarlama için grubu organize edecek animatör / uzman temini

Başlangıç: 21/12/2020 Bitiş: 25/12/2020 Faaliyet Tanımı Çameli Yöresel Ürünlerinin tanıtımı için hedef kitle ile olan iletişimini kurgularken ve aynı zamanda hazırlanacak olan farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarımızın hedeflerine ulaşabilmesi için iç ve dış iletişim süreçlerini çok iyi planlanmamız gerekmektedir. Bu bağlamda bir uzman tarafından Çameli Yöresel Ürünlerinin; başta Çameli Fasulyesi, Çameli Cevizi, Alabalık, Çameli Elmalı Bezi […]