Telefon: 0530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

ARAÇ ALIM ,ARAÇ KASKO VE ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI ALIM LİSTESİ TEKLİF DAVET MEKTUBU İLANI


Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği olarak AB-Leader projesi kapsamında yürütmekte olduğumuz Çameli Yerel Kalkınma Stratejisi Faaliyetlerin Uygulanmasında kullanılmak üzere ; 1 adet aşağıda belirtilen özelliklerde alım yapılacaktır. Araç fiyatı KDV ve ÖTV muafiyetli hesaplanacaktır. Teklif edilecek araç derneğimiz tarafından yürütülen Avrupa Birliği PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAĞI  için BAZI MUAFİYETLER İÇERM EKTEDİR. 10,000 euro ya kadar olan kısmı için KDV ve ÖTV muafiyeti 88.300,00 TL ye kadar hesaplanıp, bu fiyat üzerinde olan kısmı Kdv+ötv fiyatı hesaplanarak fiyat verilecektir
Sıfır Araç – Yalnızca A, B ve C sınıfındaki binek araçlar uygundur – ortalama yakıt tüketimi 100 km saat / 9 litre tüketimden fazla olmamalı – 5 kapı Silindir adedi 4 – Silindir hacmi (cm3)                               1000-  1600 cc arası 
Maks. Güç: kW (HP)/devir 70 – 120 arası                                            Yakıt sistemi / Benzin/LPG                  Vites /  en az 5 İleri Düz veya Otomatik – Süspansiyon sistemi – Teleskopik amortisörlü sistem – Yokuş Kalkış Desteği – en az 4 Hava Yastığı – en az 350 lt'ye kadar bagaj hacmi  olacaktır.

TEKLİFE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

 1. Teklif sunacak potansiyel tedarikçi, bu alıma konu olan ve teklif davet mektubu ve eklerinde yer alan özel ve genel şartların tamamını kayıtsız şartsız kabul eder. Teklif verenin kendi satış koşulları ve alternatif çözümleri bu alım çerçevesinde geçersizdir.
 2. Bu davet konusu binek araç mal alımının tamamı için fiyat verilmesi, Teknik Şartnamede yer alan her bir kalem için birim ve toplam fiyatların teklifte belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde teklif geçersiz sayılacaktır. Bu alım kapsamındaki uygun teklifin seçiminde genel uygulama olarak, her bir kalem için yapılan teklifler değil, teklifin genel toplamı dikkate alınacaktır. Ancak fiyat dışındaki unsurlar da seçim aşamasında değerlendirilecektir.
 3. Teklif, KDV ve tüm vergiler hariç olarak, ithal mallar için gümrük vergileri hariç olarak verilmelidir. Teklifin KDV ve tüm vergiler hariç olarak verildiği de hususi olarak belirtilmelidir. Ayrıca fiyatlar; malların varış yerine teslim giderleri, paketleme, sigorta, nakliye, ambalajdan çıkarma, kurma vb. giderleri hariç olarak hesaplanmalıdır. Tekliflerin fiyatlandırılmasında vergiler ile ilgili hususlarda Maliye Bakanlığının Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğlerindeki esaslar dikkate alınmalıdır. Tekliflerde belirtilen fiyatlar sabit olup sonradan hiçbir şekilde değiştirilemez.
 4. Teklif edilecek araç derneğimiz tarafından yürütülen Avrupa Birliği PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAĞI  için BAZI MUAFİYETLER İÇERM EKTEDİR. 10,000 euro ya kadar olan kısmı için KDV ve ÖTV muafiyeti 88.300,00 TL ye kadar hesaplanıp, bu fiyat üzerinde olan kısmı KDV+ÖTV fiyatı hesaplanarak fiyat verilecektir.
 5. Tekliflerin fiyatlandırılmasında piyasa koşulları dikkate alınmalı ve fiyatlar piyasa koşullarına uygun olmalıdır.
 6. Teklifteki hesaplama işlemleri doğru bir şekilde yapılmalıdır.
 7. Teklifin, teknik şartnamede belirtilen özellikleri ve şartları karşılaması zorunludur.
 8. Teklifte her bir kalemin marka ve modeli mutlaka belirtilmelidir.
 9. Teklif kapsamında sunulacak (varsa) makine ekipman ve her türlü malzeme mutlaka yeni olmalıdır.
 10. Teklif, 30.03.2021 tarihine kadar geçerli olacak şekilde hazırlanmalıdır Teklifte, teknik şartnamede yer alan her bir kalemin menşei yazılı olarak belirtilmelidir. Menşeler, TKDK web sayfasında (www.tkdk.gov.tr ) yayınlanan “Teklif Alma Kuralları”nda belirtilen menşe kurallarına kesinlikle uygun olmalıdır. Eğer teklif kabul edilirse menşe ile ilgili belgeler malın teslim aşamasında teslim edilmelidir.
 11. (Varsa) Makine-ekipmanlara ilişkin bakım, garanti koşulları ve süreleri, teknik şartnameye uygun olarak teklifte belirtilmelidir.
 12. Aşağıdaki belgeler Teklif ekinde mutlaka sunulmalıdır.
  • Teklif davet mektubunun potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi
  • Teknik şartnamenin potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi
  • Potansiyel tedarikçi; Tüzel kişi ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Ortaklık Yapısını Gösteren Belge” (Bu belgede ortakların TC kimlik no, tüzel kişi ortaklarda vergi no ve ortakların hisse oranları belirtilmelidir),
  • Potansiyel tedarikçi; Gerçek kişi ise, TC Kimlik Numarasının yer aldığı “nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt sureti”,
  • Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli “ticari kayıt belgesi”
  • Potansiyel tedarikçi; Ticaret ve/veya Sanayi Odasına üye ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Faaliyet belgesi veya Faaliyet alanını gösteren Belge”,
  • Potansiyel tedarikçi; Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Üye ise, Esnaf ve sanatkârlar odasından güncel “Mesleki faaliyet Belgesi”,
  • Potansiyel tedarikçi; Serbest mühendis veya müşavir statüsünde gerçek kişi ise, bağlı olduğu meslek odasından alınmış güncel “Serbest Müşavirlik Mühendislik Büro Tescil Belgesi”nin fotokopisi
  • Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise teklif sahibinin, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli Faaliyet Belgesi
 13.  Teklifin ilgili yerleri imzalanmış/kaşelenmiş ve imzalanmamış her sayfası paraflanmış olmalıdır.
 14. Bu teklif davet mektubu kapsamında gönderilen tüm tekliflerin mülkiyet hakkı tarafımıza ait olup verilen teklifler geri iade edilmeyecektir.
 15. Teslim/kurulum, ödeme ve diğer tüm koşullar teklifin seçilmesi durumunda yapılacak alım sözleşmesinde belirlenecektir.
 16. Teklifler TKDK web adresinde (www.tkdk.gov.tr) adresinde yayımlanan “Teklif Alma Kuralları Rehberi”ne uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu davet mektubunda belirtilmeyen hususlarda da aynı rehberdeki kurallar ve koşullar geçerli olup, bu çerçevede teklif hazırlanmalıdır.
 17. Teklif 04.03.2021 günü saat 17.00′ ye kadar davet mektubunda belirtilen ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ Yeni Mah. Atatürk.Blv. No 70/109 adresinde  olacak şekilde elden veya kargo aracılığı ile veya posta ile zarf içerisinde teslim edilecektir. Teklif faks veya e-posta yoluyla da cameli.camyeg@gmail.com adresine  gönderebilir ancak, imzalı kaşeli orijinallerini son teklif verme tarihinden önce tarafıma teslim edilmek zorundadırlar. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.NOT:ARAÇ KASKO VE ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI ALIM LİSTESİ TEKLİF DAVET MEKTUBU
 •  Verilecek teklifler KDV hariç olacaktır. (Derneğimizin KDV istisna sertifikası vardır)
 • Verilecek tekliflerin geçerlilik süresi 30 gün geçerli olacaktır.
 • Tekliflerin idare tarafından onaylanmasından itibaren Poliçeler idareye teslim edilecektir.
 • Poliçe bedelleri (kasko ve Zorunlu Trafik Sigortası için ayrı ayrı ) Araç Fatura Tutarından Fazla olmalıdır.
 • Teklif verecek firma sigorta fiyat araştırması yapmış olup fiyatı ve şartları uygun olan sigorta firmasından sigortayı yapacaktır.
 • Poliçeler Sigorta şirketine ait ödeme yapılacak banka ile ilgili bilgiler Faturada yer almalı ve tedarikçiye ait mali kimlik formu teklifler le beraber idareye sunulmalıdır.İDAREYE TEKLİF VERME TARİHİ SON 08.03.2021 SAAT : 17.00 YE KADARDIR.Ödeme işlemleri sigorta poliçesinin kesilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde ödenecektir.

TEKNİK ŞARTNAME

MAL, HİZMET veya İŞİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sıra No Mal, Hizmet veya Yapım İşi Adı Teknik Özellikler/İşin Tanımı Birim Miktar
1 ARAÇ ALIMI İLANI 1 ADET Sıfır Araç – Yalnızca A, B ve C sınıfındaki binek araçlar uygundur – ortalama yakıt tüketimi 100 km saat / 9 litre tüketimden fazla olmamalı – 5 kapı Silindir adedi 4 – Silindir hacmi (cm3) 1000- 1600 cc arası
Maks. Güç: kW (HP)/devir 70 – 120 arası Yakıt sistemi / Benzin/LPG Vites / en az 5 İleri Düz veya Otomatik – Süspansiyon sistemi – Teleskopik amortisörlü sistem – Yokuş Kalkış Desteği – en az 4 Hava Yastığı – en az 350 lt’ye kadar bagaj hacmi –
adet 1

Her ürün için gerekli Bakım Şartları, Kullanım Kılavuzunda veya ayrıca verilen Bakım Klavuzunda belirtilecektir. Gerekli bakımın periyodu, kimin tarafından nasıl yapacağı klavuzlarda belirtilecektir. Servisin yapması gereken bakımlar ve arıza onarımı hizmeti tedarikçi firmanın teknik servisi tarafından verilecektir.

Ürünlere ait Türkçe kullanım kılavuzları tedarikçi firma tarafından verilecektir.
………………………….. ürünleri için yüklenici firma tarafından 4’er saat kullanım ve bakım konusunda eğitim verilecektir.
………………………….. için tedarikçi firma tarafından 2’şer gün kullanım ve bakım konusunda eğitim verilecektir.

Yüklenici/tedarikçi firma 10 yıl boyunca yedek parça ve servis garantisi verecektir. Garanti kapsamında değişecek parçalar en geç 5 gün içerisinde, garanti süresinden sonra en geç 10 gün içerisinde tedarikçi firma tarafından temin edilecektir.

NO

MAL, HİZMET VEYA İNŞAAT İŞİNİN ADI

TEKNİK ÖZELLİKLER /                       İŞİN TANIMI

BİRİM

 

MİKTAR

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Araba alımı (Sadece profesyonel kullanım için)

 

Sıfır Araç – Yalnızca A, B ve C sınıfındaki binek araçlar uygundur – ortalama yakıt tüketimi 100 km saat / 9 litre tüketimden fazla olmamalı – 5 kapı Silindir adedi 4 – Silindir hacmi (cm3)                               1000-  1600 cc arası
Maks. Güç: kW (HP)/devir 70 – 120 arası                                            Yakıt sistemi / Benzin/LPG                  Vites /  en az 5 İleri Düz veya Otomatik – Süspansiyon sistemi – Teleskopik amortisörlü sistem – Yokuş Kalkış Desteği – en az 4 Hava Yastığı – en az 350 lt’ye kadar bagaj hacmi –

 

 

 

 

 

 

ADET 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Not :

                     

1 – Verilen Teklifler KDV/ÖTV Hariç olarak verilecektir.

 

2 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 30 gün geçerli olacaktır.

 

3 – Tekliflerin idare tarafından onaylanmasından itibaren ürünler 30 gün içerisinde idareye idareye temin ve teslim edecektir.  

 

4 – Teklifte belirtilen ürünlerin montajı ve kurulumu yüklenici tarafından yapılacak ve en az 1 yıl süre ile garantili olacaktır.

 

5 – Ürünlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü en geç 30 gün içerisinde ödeyecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder.

 
 
 

6 – İdareye Teklif verme tarihi son 04.03.2021 tarihi saat 17:00 dir. Bu tarihten sonraki teklifler idarece değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

ARAÇ KASKO VE ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI ALIM LİSTESİ TEKLİF DAVET MEKTUBU

 

Dernek hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan hizmet aracımız ile alakalı aşağıda adı, miktarı, özellikleri, tanımı belirtilen harcama kalemleri ile ilgili alınan karar gereğince derneğimizce piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiştir. 04/03.2021

                                                                                                              ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

                                                                                                                                04.03.2021

 

 

 

 

 

NO

MAL VEYA HİZMET İŞİNİN  ADI

TEKNİK ÖZELLİKLER /İŞİN TANIMI

BİRİM

MİKTAR

 

 

 

 

1

Araç Muayene Ücretini İçeren Ve Ofis İle İlgili Sigorta Masrafları

(ARAÇ ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI)

A-B-C Segmentindeki Binek Araçlar İçin Yıllık Sigorta Poliçesi YEG Adına Ve YEG Araç Plakası Üzerine Düzenlemelidir.

-Sıfır Araç

-Marka: DACİA SANDERO STEPWAY Comfort ECO-G 1.0 100 bg

– Motor Numarası: H4DD460U070474

-Şase No: UU1B5220566587657

-Model Yılı:2020

-Plaka No:  20 E 1922

DERNEK VERGİ NO: 2280778321

 

 

 

 

ADET

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Araç Muayene Ücretini İçeren Ve Ofis İle İlgili Sigorta Masrafları (ARAÇ GENİŞLETİLMİŞ FULL KASKO SİGORTASI)

A-B-C Segmentindeki Binek Araçlar İçin Yıllık Sigorta Poliçesi YEG Adına Ve YEG Araç Plakası Üzerine Düzenlemelidir.

-Sıfır Araç                   

-Marka: DACİA SANDERO STEPWAY Comfort ECO-G 1.0 100 bg

– Motor Numarası: H4DD460U070474

-Şase No: UU1B5220566587657

-Model Yılı:2020

-Plaka No:  20 E 1922

DERNEK VERGİ NO: 2280778321

 

 

 

 

ADET

 

 

 

 

1

 

NOT:

 1. Verilecek teklifler KDV hariç olacaktır. (Derneğimizin KDV istisna sertifikası vardır)
 2. Verilecek tekliflerin geçerlilik süresi 30 gün geçerli olacaktır.
 3. Tekliflerin idare tarafından onaylanmasından itibaren Poliçeler idareye teslim edilecektir.
 4. Poliçe bedelleri (kasko ve Zorunlu Trafik Sigortası için ayrı ayrı ) Araç Fatura Tutarından Fazla olmalıdır.
 5. Teklif verecek firma sigorta fiyat araştırması yapmış olup fiyatı ve şartları uygun olan sigorta firmasından sigortayı yapacaktır.
 6. Poliçeler Sigorta şirketine ait ödeme yapılacak banka ile ilgili bilgiler Faturada yer almalı ve tedarikçiye ait mali kimlik formu teklifler le beraber idareye sunulmalıdır.
 7. İDAREYE TEKLİF VERME TARİHİ SON 08.03.2021 SAAT : 17.00 YE KADARDIR.
 8. Ödeme işlemleri sigorta poliçesinin kesilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde ödenecektir

 

 


Daha fazla…