Telefon: 0530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

BİYOÇEŞİTLİLİK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA FLORA UZMANI HİZMET ALIMI


ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ HİZMET TALEP FORMU  

Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemleri ile ilgili olarak Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince derneğimizce tedarik edilmesine karar verilmiştir.

                                                                                                                     İlan Tarihi: 29.02.2024

                                                                                                                                                    

S.NOMALZEMENİN/İŞİN CİNSİ  MİKTARI/SÜRESİ
12.7 Animasyon; Yüksek Potansiyeli olan Çameli’nde biyoçeşitlilik çalışmaları kapsamında Flora Uzmanı çalıştırılması hizmet alımı.30 Gün
İdari Şartlar 
1 – Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir.Derneğimiz proje kapsamında KDV Muafiyet Belgesine sahiptir.
2 – Verilen teklif min.15 gün geçerli olacaktır.
3 -Çalışmalara dair alınacak olan hizmet sözleşme süresi içerisinde bitirilmiş olacaktır.
4 – İstenilen hizmet tamamlandıktan sonra ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) uzmanın belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü hesaba ödeyecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder. 5 -Teklifler 07.03.2024 tarih ve saat 17.00 e kadar tamamlanıp Çameli Yerel Eylem Grubu derneğine teslim edilmelidir.

Daha fazla…