Telefon: 0530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

DEZAVANTAJLI GRUPLAR İÇİN HİZMET/MAL ALIM İLANI


ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ HİZMET TALEP FORMU  

Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanmı belirtilen harcama kalemleri ile ilgili olarak Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince derneğimizce  tedarik edilmesine karar verilmiştir.

                                                                                                                     05.03.2023

                                                                                                                                                                 Cengiz ARSLAN

                                                                              ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

                                                                                                     BAŞKANI

S.NOMALZEMENİN/İŞİN CİNSİ  MİKTARI
12023-1 YUP DÖNEMİNDE YER ALAN 3.3a KÜÇÜK PROJE KAPSAMINDA ÖZEL EĞİTİM VE DEZAVANAJLI ÖĞRENCİLER KONULU FAALİYET İÇİN HİZMET ALIMI1 ADET
İdari Şartlar 
1 – Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir.Derneğimiz proje kapsamında KDV Muafiyet Belgesine sahiptir.
2 – Verilen teklif  min. 7  gün geçerli olacaktır.
3 – Tekliflerin Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmasından itibaren ürünler 31.03.2023 tarihine kadar dernek merkezine teslim edilecektir.
4 – Ürün ve hizmetlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü hesaba takip eden ÖTP döneminin en son günü fatura karşılığı ödeyecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder. Faturalar KDV Hariç kesilecektir.
5 -Teklifler 17.03.2023 tarih ve saat 17.00 e kadar tamamlanıp Çameli Yerel Eylem Grubu derneğine teslim edilmelidir.

Daha fazla…